HomeХобби и стильRelated VideosMore From: StayHome

Läckö serie, från Markslöjd

0 ratings | 433 views
Läckö serien från Markslöjd, kristallkronor i empirestil. BRILLIANT: Hög kvalite på prismorna, gjort med högsta noggrannhet på slipning och polering för att ge ett brilliant skimmer. Denna kvalitet används i många av Markslöjds produkter. För mer information och köp: http://www.stayhome.se/catalogsearch/result/?q=L%C3%A4ck%C3%B6
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.