HomeХобби и стильRelated VideosMore From: StayHome

Venedig terassvärmare.wmv

1 ratings | 1935 views
VENEDIG terassvärme 900_1200_2100W Terrassvärmare "Venedig" Justerbar med 3 lägen 900/1200/2100W Robust och rostfri 230V Justerbar höjd 160-210cm Timer funktion 30-60min 3 meter kabel med jordad stickkontakt Tippskydd GSCE godkännande Modell VENEDIG terassvärme 900_1200_2100W Färg Aluminium Effekt 900/1200/2100W Tillverkare Lids Industrier IP Klass IP44 Bredd 60cm Höjd 160-210cm Längd 60cm Pris:2 400,00 kr http://www.stayhome.se/venedig-terassvarme-90012002100w.html
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.