HomeХобби и стильRelated VideosMore From: StayHome

Parma, terassvärmare takpendel

0 ratings | 693 views
Ny designad terrassvärmare, som förlänger din sommar. Produkten ger ett varmvitt läsljus, med varierande värmeeffekt beroende på modell. Skapar en fin miljö i uterummet, balkongen, campingtältet eller uteserveringen. Köp den på : http://www.stayhome.se/parma-terassvarmare-takpendel-750w.html
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.