HomeРазвлеченияRelated VideosMore From: StayHome

När chefen är deltidsbrandman.. Midsommarfilm med blooper | StayHome.se

5 ratings | 5087 views
Johan visar produkter som är perfekta för midsommarfirandet. Se våra fina terrassvärmare, självvattnande krukor och blomlådor, plädar, fårskinnssitsar, kuddfodral mm. Missa inte den bortklippta scenen i slutet!! Spana in hela vårt sortiment på http://www.stayhome.se Produkterna vi tar upp i filmen är Lido: http://www.stayhome.se/lido-terrassvarmare-takpendel-900watt.html Fårskinnssitsar Seat: http://www.stayhome.se/seat-33-graphite.html Självvattnande krukor: http://www.stayhome.se/utomhus/odling-blomlador/kruka.html Terrassvärmare Pisa: http://www.stayhome.se/pisa-terrassvarmare-450-till-900watt.html Terrassvärmare Verona: http://www.stayhome.se/verona-terassvarmare-takpendel-600-1500watt.html Toarp plädar: http://www.stayhome.se/varumarken/toarp.html Självvattnande blomlådor och krukor: http://www.stayhome.se/utomhus/odling-blomlador/sjalvvattnande.html Leksand kuddfodral: http://www.stayhome.se/leksand-kuddfodral-50x50cm-rod-gron.html
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.