HomeРазвлеченияRelated VideosMore From: StayHome

Botanium självvattnande kruka | StayHome.se

1 ratings | 64 views
Populära kickstarterprojektet Botanium självvattnande krukor visas här hur enkelt du monterar och planterar i en kruka. Tar hand om dina blommor och örter i upp till en månad. Självvattnande kruka från Botanium finns att köpa här https://www.stayhome.se/varumarken/botanium.html
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.